KODINOMAISTA JA KIIREETÖNTÄ PÄIVÄHOITOA


Taivonkaari on vuonna 2009 elokuussa ovensa avannut steinerpäiväkoti. Steinerpäiväkodin nimenkäyttöoikeuden saimme 2012. Taivonkaari toimii Hiidentiellä Oulun Puolivälinkankaalla Osuuskunta Hiidenkiukaan yhteistalossa. 

 Hoitopaikkamme ovat pääasiassa kokoaikapaikkoja. Pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan vastaamaan perheen päivähoitotarpeeseen olosuhteiden muuttuessa ja lapsen päiväkotitaipaleella voi olla osa-aikahoitojaksoja. Nämä mahdollisuudet joudumme kuitenkin arvioimaan tapauskohtaisesti. 

Esiopetuksessa teemme yhteistyötä Oulun Steinerkoulun ja Steinerpäiväkoti Punavarpusen kanssa. Esioppilaamme ovat myös steinerkoulun oppilaita esikoulun ajan. Esiopetuspaikat ovat pääosin myös kokopäivähoitopaikkoja, joten iltapäivän lapset ovat "päiväkotilaisia". 

Päiväkotia ylläpitää Kannatusyhdistys Taivonkaari ry, johon kuuluvat vanhemmat, muut halukkaat lapsen läheiset ja päiväkodin ystävät. Kannatusyhdistys on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Se valitsee keskuudestaan johtokunnan, johon kuuluu lasten huoltajia ja työntekijöiden edustaja. He tekevät päiväkotia koskevat päätökset yhdessä keskustellen selkeiden työnjakojen mukaan. Pedagogiikasta vastaavat työntekijät, jotka yhdessä muodostavat kollegion, pedagogiikan "sydämen".

Taivonkaaressa lapset ja aikuiset viettävät yhdessä kiireetöntä arkea, jota säännölliset rytmit kantavat. Jokaisella päivällä on oma, harkittu toimensa, joka yhdessä tehdään ja rakennetaan omaa päiväkotipäivää toimien ja osallisena. Ulkoilu kuuluu säästä riippumatta jokaiseen päivään ja lähimetsään tehdään päivittäin retkiä. Ruoka on lähiluomuruokaa lähes kokonaan, joskus saatavuus tuottaa pieniä kompromisseja.  Lapset ovat päivisin omissa pienryhmissään oman aikuisen hoivissa.


Taivonkaari on avoinna elokuun alusta juhannukseen arkisin klo 7.30-16.30. Joulun alla suljemme ovet loppiaiseen saakka.

"Meidän tulee olla lapsille kiitollisia siitä, että he uskovat itsensä meidän käsiimme ja täyttävät meidän elämämme valolla."